In English

Sadama eeskiri

SISUKORD

I ÜLDOSA

 1. Ettevõtluse vorm
  1. Suur-Holmi sadama valdaja on: Modify OÜ
  2. Registri kood: 14147942
  3. Aadress: Pärnu mnt 232, 11314, Harjumaa, Tallinn
  4. Sadama operaator: GHM Halduse OÜ reg kood 14749262. Aadress: Westmeri 3, Haapsalu 90502
 2. Sadama asukoht, territooriumi ja akvatooriumi piiritlus
  1. Suur-Holmi sadam asub Tagalahes, Eesti Vabariigi läänerannikul Väinamere kaldal. Sadam on navigatsiooniteabe kaudu tuntud endise Haapsalu jahisadama, Haalsalu marina, Haapsalu guestharbour’i, Haapsalu külalissadama ja Haapsalu külaliskai nime all.
  2. Geograafilised koordinaadid:
   B = 58° 57,501’ N (põhjalaius)
   L = 23° 31,610’ E (idapikkus)
  3. Sadama maa-ala üldpindala on 4 900 m2 ja akvatooriumi üldpindala on 10 593. m2.
 3. Sadama tehnilised andmed Sadamas on kokku 8 kaid üldpikkusega 448.0. m.
   
  1. Tabel

   NimetusSügavus kai ääres (m)
   Kai A1, seisukai1,0
   Kai A2, seisukai2,5
   Kai B, seisukai2,5
   Kai C, seisukai2,5
   Kai D1, seisukai1,0
   Kai D2, seisukai2,5
   Kai E1, tehniline kai1,5
   Kai E2, tehniline kai2,5
   Kai F, seisukai2,5
   Kai G, seisukai1,0
   Kai H, seisukai2,5
   Kai I, ujuvkai0,5
   Kai J, ujuvkai0,5
  2. Iseloomulikud riskifaktorid sadamas. Navigatsioon: Haapsaluni viib küllaltki keerulise konfiguratsiooniga laevatee, pikkusega ca 950 meetrit ja sügavusega 3,0- 5,0m. Laevatee koosneb mitmest laevateelõigust, kus laevad sõidavad mitmetel liitsihtidel. Merekaartidel näidatud laevateede lõppedes on viimane pöördenurk Tahu liitsihilt vahetult sadama sissesõiduteele 229,8°-49,8º.
   Sadamasse sissesõidutee toodrid on paigutatud vahetult ohutu vee piirile, sügavus väljaspool toodreid on 1,2- 1,5m. Sisenemisel tuleb jätta punased toodrid pakpoordi ja rohelised toodrid tüürpoordi. Ujuvmärkide puudumisel ei ole kohalikke olusid tundmata soovitav sadamasse siseneda.
    
 4. Ilmastikutingimustest tulenevad piirangud 
  1. Sadam on tänu oma geograafilisele asendile ja uuele lainemurdjale kaitstud praktiliselt igasuunaliste tuulte ja lainetuse eest. Aktiivne navigatsiooniperiood on alates 15. mai kuni 15. septembrini. Passiivne navigatsiooniperiood (sadamasse on võimalik siseneda kuid osa teenustest ei toimi) on keskmiselt 210 päeva aastas alatest 15.aprillist kuni 31. oktoobrini. Sadamase sisenemine ja sealt väljumine on keelatud tuule kiirusel üle 20 m/s või nähtavusel alla 100 meetri. Vajadusel (eriolukord) võtavad otsuse vastu sadamakapten ja väikelaevajuht.
  2. Olenevalt ilmastikutingimustest võib veetase sadamas erineda arvestuslikust nullnivoost –91 --+150cm
 5. Piirangud, mis tulenevad keskkonnanõuetest
  1. Väikelaevade tankimisel, õli vahetamisel jne tuleb vältida nende ainete sattumist sadama akvatooriumisse ja territooriumile.
  2. Tankimine, õli vahetus jms toimub vaid selleks märgistatud kail (E), sadamakapteni eelneval nõusolekul. NB! Muud kaid on tankimiseks keelatud. Reostusest teavitada koheselt sadamakaptenit.
  3. Naftareostuse avastamisel tegutseda vastavalt kinnitatud “Suur-Holmi sadama avariilise reostuse kõrvaldamise plaan”-ile.
 6. 6. Sadamateenuste loetelu Kehtib peale Suur-Holmi sadamapassi kinnitamist Majandus- ja Kommunikatsuiooni ministeeriumi poolt.
   
  1. Väikelaevadele sadamateenuste, sh. sildumisteenuse osutamine.
  2. Väikelaevadel on võimalik täiendada joogivee varusid, lülituda kaldavooluvõrku, anda ära fekaal- ja pilsivett ning prügi, tellida kütust ja määrdeaineid.
  3. Väikelaevade hoidmise võimalus lahtisel laoplatsil.
  4. Sadama administratsiooni kaudu on võimalik tellida autokraana.
  5. Aluste tankimine (vt p 5,1 ja 5,2)
  6. Toitlustamine.
  7. Väikelaevade hooldus ja remont.
  8. Tarvikute müük.
  9. Sadamas on tasuta traadita internetiühendus.
  10. Sadamas on ööpäevaringselt kasutatavad tualetid ja dušširuumid (eraldi naistele ja meestele).
  11. Lisaks on sadamas erivajadustega inimestele tualeti ja dušši kasutamise võimalus.
  12. Esmatarbevahendite, alkohoolsete- ja karastusjookide müük.
  13. Jalgrataste ja sõiduautode rent.
 7. Sadama tööaeg
  1. Suur-Holmi sadam on navigatsiooniperioodil avatud ööpäevaringselt.
  2. Sadama administratsiooni tööaeg on esmaspäevast reedeni 08.00-17.00, lõunavaheaeg 12.00-13.00, puhkepäevadlaupäev, pühapäev ning riigi- ja rahvuspühad.
 8. Navigatsioonihooaeg
  1. Navigatsioonihooaja kestus oleneb jääoludest. Jäätumisel sadam ei tööta. Navigatsiooniperiood on alatest 15. maist kuni 15. septembrini. Enne 1.juunit ja peale 31. augustit ei ole osa teenuseid kättesaadavad.
 9. Kohaliku aja erinevus UTC-st
  1. Kohalik aeg erineb UTC-st: +2 tundi. Eesti seaduasandlusega kehtestatud suveajal (märtsi viimasest pühapäevast oktoobri viimase pühapäevani): +3 tundi.
 10. Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta
  1. Sadamate Investeeringud OÜ - sadamateenused
  2. Grand Holm Marina restoran (Black Garlic OÜ) - toitlustus
  3. Baltic Cruisers OÜ - väikelaevade hooldus ja remont, tarvikute müük
  4. Rendix Auto OÜ - sõiduautode rent
  5. G4S - turvateenused
  6. Ragn Sells - jäätmekäitlus
  7. Alexela automaattankla
 11. Liikluse korraldamisest sadama territooriumil
  1. Transpordivahendite parkimine toimub sadama parklas.
  2. Sadama territooriumile võivad siseneda sadamateenuseid tarbivad isikud kaupade maha- või pealelaadimiseks või sadamat teenindavad transpordivahendid.
 12. Heakord sadama territooriumil.
  1. Sadamateenuseid kasutatavate väikelaevade meeskonnad on kohustatud tagama kasutataval alal puhtuse, korra ning tuleohutuse-, tervisekaitse- ja keskkonnanõuete täitmise.

II LAEVADE SISENEMINE SADAMASSE

 1. Sisenemiskavatsusest teatamise kord
  1. Väikelaevad peavad sadama akvatooriumisse sisenemiskavatsusest teavitama sadamakaptenit vähemalt 1 tund enne eeldatavat saabumist sadamasse telefonil (+372) 472 9880 või GSM (+372) 565 2887 või ULL raadiosaatjaga kanalil 12, kutsung "Grand Holm"
  2. Väikelaeva ja/või meeskonnaliikme, reisija vms Euroopa Liitu esmasisenemise või Euroopa Liidust väljumise korral peab väikelaev vormistama piiriületuse mõnes Eesti Vabariigi piiripunktis ning teostama tolliformaalsused. Mitte-EU lippu kandev väikelaev peab esitama sadamakaptenile vajadusel piiriületuse ja tolliformaalsuste teostamist tõendavad dokumendid. Mitte-EU kodanikud peavad esitama vajadusel sadamakaptenile piiriületamise teostamist tõendavad dokumendid.
  3. Piirivalve- ja tollivormistus sadamas toimub tolliülesannetes piirivalve väljakutsumise teel vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 2. Side korraldamine saabumisel
  1. Sadama telefon (+372) 472 9880 või GSM (+372) 565 2887 või ULL kanal 12 kutsung "Grand Holm" Sadama kodulehekülg asub aadressil www.grandholmmarina.ee
 3. Sisenemisloa taotlemiseks vajalik informatsioon
  1. Väikelaeva nimi ja gabariidid, süvis, inimeste arv pardal, sisenemise eesmärk.
 4. Lootsimise korraldamine sisenemisel
  1. Lootsi saab vajadusel tellida Lootsijaama operaatori kaudu tel (+372) 605 3888, või GSM (+372) 526 8432. Lootsi väljakutse raadiokutsung- Lehtma Pilot või Virtsu Pilot. Väljakutsekanal- VHF 12. Sadamakapten võib osutada abi sadamasse sisenemisel kui teda kutsuda kanalil VHF 12, Kutsung "Grand Holm"
 5. Sisenemisloa andmise kord
  1. Väikelaevad peavad taotlema sisenemisluba mobiiltelefonil (+372) 565 2887 või telefonil (+372) 472 9880 (sadamakapten) või VHF kanalil 12, kutsung "Grand Holm"
 6. Sisenemisformaalsuste korraldamine
  1. Väikelaevad peavad vormistama sisenemise “Väikelaevade sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatus”ning täitma sealjuures ka muid Eesti Vabariigi seadustest ja määrustest tulenevaid nõudeid.
  2. “Väikelaevade sisse- ja väljasõidu registreerimise raamat asub adressil Westmeri 3, 90502 Haapsalu. Nõutav on järgmine informatsioon:
   Väikelaeva nimi ja number
   Sisse/Väljasõidu aeg
   Siht- ja lähtekoha nimetus
   Inimeste arv pardal
   Vastutava juhi nimi ja kontaktandmed.

III LAEVALIIKLUS SADAMA VEEALAL

 1. Laevade liiklemine sadama veealal
  1. Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib väljuva aluse eesõigus.
  2. Sadama akvatooriumil peavad väikelaevad liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul säilitatakse juhitavus ja manööverdusvõime ega ohustata teisi väikelaevu.
  3. Maksimaalne lubatud kiirus sadamaakvatooriumis on 5 sõlme.
  4. Sadama akvatooriumis liigutakse ja manööverdatakse mootori jõul. Ainult tuule jõul (purjede all) liikumine ei ole lubatud.
  5. Liiklus sadamaakvatooriumi piires väljaspool ujuvkaid/lainemurdjat ( kai H ) toimub vaid sadamakapteni loal. See ala on reserveeritud veespordiks, ujumiseks jms.
  6. Juurdepääs kaidele F ja A (Veskiviigi sadamapoolne kai) toimub reeglina väljaspoolt Suur Holmi sadama akvatooriumi ja kooskõlastatult sadamakapteniga, kes eelnevalt kontrollib aluste süvist.
  7. Juurdepääs uuele Veskiviigi sadamale toimub väljaspool Suur Holmi sadama akvatooriumi, vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele. Väikelaevnikel soovitatakse eelnevalt teavitada oma aluste süvistest Veskiviigi sadama sadamakaptenit.
 2. Sildumine
  1. Väikelaeva sildumiskoha määrab sadamaadministratsioon. Sildumisel tuleb järgida hea merepraktika nõudeid. Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
  2. Vajadusel võib administratsioon, kokkuleppel naaberakvatooriumi valdajaga, otsustada sildumise naaberakvatooriumisse või väljaspoole sadama akvatooriumi.
  3. Väikelaev peab olema varustatud piisaval hulgal ja piisava tugevusega otste ja vendritega, soovitavalt 4 otsa ja 6 vendrit.
  4. Väikelaeva kinnitamisel ahtri või vööriga kaisse tuleb jätta piisav vahemaa kai ja väikelaeva vahele ning ahter või vöör venderdada.
  5. Ankurdamine sadama akvatooriumis toimub vaid kooskõlastatult sadama administratsiooniga.
  6. Sadamakapten otsustab laevade paigutuse ja ringipaigutuse ning selle, kas sildutakse vööriga kaisse, ahtriga kaisse, poordikinnitusega või teise laeva poordi. Kõik joonistel ja sadamaplaanidel näidatud sildumisviisid ja paigutuskohad on vaid indikatiivse ja illustratiivse iseloomuga.
 3. Pukseerimine
  1. Väikelaeva pukseerimisel tuleb liikuda minimaalse kiirusega, mille puhul säilitatakse manööverdusvõime ega ohustata teisi väikelaevu või sadamarajatisi.
  2. Väikelaeva pukseerimine sadamaalal toimub ainult sadamakapteni nõusolekul.
 4. Liiklus jääoludes
  1. Laevaliiklust jääoludes ei toimu.
 5. Erinõuded
  1. Sadamakaptenil on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keelata väikelaevade sadamasse sissesõitu, sadamast väljasõitu ja sadama akvatooriumist läbisõitu.
  2. Sadama administratsioon võib sadamasse sisenejalt nõuda kolmanda osapoole vastutuskindlustuspoliisi olemasolu.
  3. Sadamakaptenil on õigus sulgeda sadamat tervikuna, sadamaakvatooriumi tervikuna või ositi ning sulgeda sadamakaisid.
  4. Sadamakaptenil on õigus küsida eritasu sadama akvatooriumisse või akvatooriumist välja juhatamise eest või akvatooriumist läbisõidu eest.
  5. Ujumine sadama akvatooriumis on keelatud.
  6. Isikute viibimine sadamakaidel on lubatud ainult sadamakapteni loal.
  7. Sadamakaptenil on õigus eemaldada sadama territooriumilt ebasoovitavaid ja/või kõrvalisi isikuid, esemeid, väikelaevu, transpordivahendeid, jms. Sama õigus kehtib kaptenil ka sadamaakvatooriumi osas.
  8. Sadamakaptenil on õigus teha erandeid.
  9. Sadamakapten otsustab ankurdamise lubamist sadamas.
  10. Autodega sõitmine sadamakaile ei ole lubatud. Autode sõitmine sadama territooriumile on lubatud sadamakapteni loal.
  11. Sadama akvatooriumis on kalapüük keelatud.

IV SEISMINE SADAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

V LAEVADE SADAMAST LAHKUMINE

 1. Väljumiskavatsusest teatamise kord
  1. Väikelaeva lahkumise kavatsusest Suur-Holmi sadamast peab teavitama sadamakaptenit 1 tund enne eeldatavat lahkumist, külalisalused peavad lahkumisest teavitama 12 tundi ette.
  2. Väikelaeva lahkumine sadamast peab olema vormistatud “Väikelaeva sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatus” mis asub sadama administratsioonihoones aadressil Westmeri 3, 90502 Haapsalu.
 2. Side korraldamine lahkumisel
  1. Telefon (+372) 472 9880 või GSM (+372) 565 2887 (sadamakapten) või VHF kanal 12 kutsung "Grand Holm".
 3. Lahkumisloa taotlemiseks vajalik informatsioon
  1. Väikelaeva nimi, inimeste arv pardal, sõidu siht/sihtsadam.
  2. Piirivalve- ja tollivormistus sadamas toimub tolliülesannetes piirivalve väljakutsumise teel, vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 4. Lootsimise korraldamine väljumisel
  1. Vajadusel saab lootsi tellida Lootsijama operaatori kaudu tel (+372) 605 3888, või GSM (+372) 526 8432. Lootsi väljakutse raadiokutsung- Lehtma Pilot või Virtsu Pilot. Väljakutsekanal - VHF 12. Väljumisel saab abi osutada ka sadamakapten, VHF kanal 12, kutsung "Grand Holm".

VI SADAMATEENUSED JA TARIIFID

 1. Väikelaevadele sadamateenuste, sh. sildumisteenuse osutamine. Suur Holmi sadamas osutatakse järgnevaid sadamateenuseid. Kehib peale Suur-Holmi sadamapassi kinnitamist Majandus- ja Kommunikatsioooni ministeeriumi poolt.
   
  1. Väikelaevadel on võimalik täiendada joogivee varusid, lülituda kaldavooluvõrku, anda ära fekaal- ja pilsivett ning prügi, tellida kütust ja määrdeaineid.
  2. Väikelaevade hoidmise võimalus lahtisel laoplatsil.
  3. Sadama administratsiooni kaudu on võimalik tellida autokraana.
  4. Aluste tankimine (vt p 5,1 ja 5,2).
  5. Toitlustamine.
  6. Väikelaevade hooldus ja remont.
  7. Tarvikute müük.
  8. Esmatarbevahendite, alkohoolsete- ja karastusjookide müük.
  9. Jalgrataste ja sõiduautode rent.
  10. Väikelaevad on kohustatud tasuma sadamateenuste eest vastavalt sadamavaldaja poolt kehtestatud hinnakirjale. Sadamavaldajal on õigus muuta osutatavate teenuste hulka ja hinnakirja vastavalt hooajale, täituvusele ja turusituatsioonile. Kehtivast hinnakirjast informeerimine toimub sisenemisloa saamisel või kaikoha broneerimisel.
  11. Sadama valdaja on volitanud sadamateenuste osutamise operaatorettevõttele "Sadamate Investeeringud OÜ" jt ettevõtjatele, kelle loetelu on toodud osas I p 10.

VII REISIJATE TEENINDUS SADAMAS

 1. Spetsialiseeritud reisjate teenindust sadamas ei toimu.
 2. Alused, mis teenindavad turiste korraldavad ise ohutut laevale minekut ja laevalt ohutut mahatulekut ning korraldavad piletimüüki. Seda kõike sadamakapteni loal.

VIII MEDITSIINIABI SADAMAS

 1. Meditsiinipunkt sadamas puudub,sadamakapteni käsutuses on esmaabikarp. Meditsiiniabi sadamas puudub. Lähim meditsiiniabi punkt asub aadressil Vaba 6, Haapsalu linn, tel. 4725875. Abi on võimalik saada helistades telefonil 112.
 2. Lähim telefon asub sadamaadmonistratsiooni hoones adressil Westmeri 3, Haapsalu.

IX TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDAMINE

 1. Tulekahju korral tegutseda vastavalt Veeteede Ametiga kooskõlastatud “Sadama üldisele tuleohutusjuhendile” mis asub sadamaadministratsiooni hoones adressil Westmeri 3, 90502 Haapsalu.
 2. Suitsetamine on sadamahoones ja kaidel keelatud.
 3. Tuleohtlikud tööd väikelaeval tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.
 4. Tulekahjust väikelaevas või sadamas tuleb teavitada viivitamatult sadamakaptenit ja Päästeameti häirekeskust ning võtta tarvitusele olemasolevad vahendid tule likvideerimiseks.
 5. Pääste- ja tuletõrjevahendid asuvad sadamahoones adressi Westmeri 3, Haapsalu.
 6. Tegutsemiskava naftareostuse puhul:
  1. Sadamas viibivate laevade kaptenid on kohustatud vältima naftasaaduste sattumist sadama akvatooriumisse.
  2. Laevast lähtuva reostuse puhul tuleb laeva meeskonnal koheselt võtta tarvitusele meetmed reostuse lõpetamiseks ja kõrvaldamiseks.
  3. Naftareostuse avastamisel sadama akvatooriumis tuleb sellest viivitamatult teatada sadama administratsioonile ja või sadamakaptenile.
  4. Sadama administratsioon annab teate olulisest naftareostusest koheselt edasi Mereinspektsiooni osakonda, Riiklikule Keskkonnaametile ning Tuletõrje- ja Päästeametile.
  5. Samaaegselt info edastamisega alustatakse reostuse lokaliseerimisega ja naftaproduktide sadama akvatooriumilt koristamisega.
  6. Reostuse kõrvaldamist sadamas juhib ja selle läbiviimise eest vastutab sadamakapten. Naftareostuse lokaliseerimine ja kõrvaldamine toimub vastavalt väljatöötatud “Avariiliste reostuste likvideerimise plaanile “Suur-Holmi sadama avariilise reostuse kõrvaldamise plaan”, mis on kooskõlastatud Keskkonnainspektsiooniga ja asub sadamahoones adressi Westmeri 3, Haapsalu.

X ERITEENISTUSTE VÄLJAKUTSUMISE KORD

 1. Päästeteenistus kutsutakse välja kas iseseisvalt või läbi sadamakapteni telefonil 112.
 2. Politsei kutsutakse välja kas iseseisvalt või läbi sadamakapteni telefonil 110.
 3. Turvaettevõte kutsutakse välja vaid sadama töötajate poolt.

XI ÜLDANDMED LAEVAAGENTUURIDE KOHTA

 1. Laevade agenteerimist sadamas ei toimu.